dự án

  1. Stan, KB, Douglas, SM, Dược lý ứng dụng, nội tuyến học, 2011
  2. Basaria, S., Nguyen, T., Rosenson, RS, Dobs, AS, Tác dụng của quản lý Methyl Testosterone đối với độ nhớt huyết tương ở phụ nữ mãn kinh, Bài báo PubMed, Trực tuyến, 2002
  3. Rogerio, AL, mãn kinh và lão hóa, Nội tiết sinh sản của Yen & Jaffe (Phiên bản thứ bảy), 2014
  4. Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, Tác dụng của 17α-methyltestosterone, Methandrostenolone và Nandrolone Decanoate trên chu kỳ chuột Est, Sinh lý học và hành vi, 1997
  5. William, Llewellyn., Dinh dưỡng phân tử, Đồng hóa,2009
  6. Kickman, AT, Dược lý của Anabolic Steroids, Tạp chí Dược học Anh, PMC 2439524, Trực tuyến, 2018